Jak uzyskać kredyt na realizację inwestycji?

W bardzo wielu przypadkach dokonanie jakichkolwiek większych inwestycji – czy to zakupu nieruchomości, maszyn, środków trwałych, czy też licencji lub koncesji – wiąże się dla przedsiębiorstwa z koniecznością poniesienia wydatków, które przekraczają jego możliwości. Stosunkowo niewiele firm może sobie bowiem pozwolić na realizację takich inwestycji w stu procentach z własnych środków. Pozostałe muszą próbować zaciągnąć kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny to produkt finansowy, który charakteryzuję się między innymi tym, że możliwe jest uzyskanie za jego pomocą naprawdę wysokich kwot. Często zdarza się, że banki nie ustalają żadnych górnych limitów, a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest wyłącznie od możliwości firmy. Inną cechą charakterystyczną kredytów inwestycyjnych jest to, że muszą być one przeznaczone na konkretny cel, o którym oczywiście firma musi poinformować bank we wniosku kredytowym.

Jakie aspekty należy jednak wziąć pod uwagę zanim przystąpi się do złożenia takiego wniosku?

Przede wszystkim przed staraniem się o kredyt inwestycyjny, firma musi dokładnie wiedzieć na co chce go przeznaczyć. Tylko wtedy może ocenić jakie środki będą potrzebne jej do realizacji takiej inwestycji, a bank będzie miał możliwość rozliczenia z jej realizacji. Najczęściej klient musi więc dostarczyć do banku dokumenty związane z kosztorysem inwestycji, a także z tym, jakie korzyści dla firmy ma przynieść jej realizacja. Zdarza się także, że banki oczekują kompleksowych biznesplanów pokazujących wszystkie aspekty związane z planowaną inwestycją.

Przed udaniem się do banku z wnioskiem kredytowym warto także sprawdzić jakiej wysokości wkładu własnego wymaga on do udzielenia kredytu inwestycyjnego. Najczęściej banki zgadzają się na udzielenie kredytu pozwalającego na sfinansowanie od 70 do 90 procent inwestycji. Pozostałą kwotę musi samodzielnie wyłożyć wnioskujące o finansowanie przedsiębiorstwo. W sytuacji, gdy nie posiada ono żadnych środków własnych lub są one bardzo niskie, możliwości uzyskania kredytu inwestycyjnego ograniczają się bardzo poważnie, do właściwie tylko minimalnej wysokości wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Parametrem mającym istotny wpływ na przykład na wysokość rat i odsetek jest także okres kredytowania. Maksymalny okres kredytowania w dużym stopniu uzależniony jest od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także od kwoty kredytu o jaką wnioskuje. Różni się on także w poszczególnych bankach – niektóre dopuszczają tylko krótkie okresy kredytowania jak np. 5 czy 7 lat, inne z kolei umożliwiają nawet 20-letni okres kredytowania.

Przedsiębiorca starający się o kredyt inwestycyjny musi także liczyć się różnymi dodatkowymi opłatami takimi jak na przykład za złożenie i rozpatrzenie wniosku, za przyznanie finansowania, przewalutowanie kredytu czy innymi. Niektóre z opłat ustalane są indywidualnie, inne natomiast wynikają z tabeli opłat ustalonej przez bank.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze najkorzystniejszego kredytu koniecznie dowiedz stronę internetową www.kredytydeweloperskie.pl aby uzyskać więcej informacji.

Napisz komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.