Wil­liam Sha­kes­peare (Szek­spir)

Kochaj wszys­tkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do wal­ki, ale jej nie wszczy­naj. Pielęgnuj przyjaźnie.

Napisz komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.